Kostel Cyklostezka Kostel Cyklostezka Veliny Veliny Veliny

Nabídka kompostérů

Obecní úřad nabízí občanům ZDARMA k zapůjčení kompostéry, které slouží ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Jedná se o  plastový sestavitelný zahradní kompostér zelené barvy typu THERMO STAR (pořizovací hodnota    2.626 Kč). Kompostéry byly pořízeny za finanční podpory Fondů EU-Operačního programu životního prostředí (OPŽP),        v rámci projektu "KOMPOSTÉRY PRO OBCE DOBROVOLNÉHO SVAZU OBCÍ HOLICKA". Zapůjčení kompostéru probíhá na základě uzavření smlouvy o bezplatném zapůjčení na dobu 5ti let. Po uplynutí doby 5ti let bude kompostér ve vašem vlastnictví. Podmínkou bezplatného zapůjčení je umístění kompostéru na vašem pozemku, povinnost užívat jej k danému účelu (tj. ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu), chránit jej před poškozením, ztrátou či zničením, dále se vypůjčitel zavazuje, že kompostér nepřenechá do užívání třetí osobě, udržovat jej v takovém technickém stavu, aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost).

Zaujala Vás naše nabídka? Máte o zapůjčení kompostéru zájem? Pokud ano, dostavte se na sepsání smlouvy do kanceláře obecního úřadu. S sebou si připravte parcelní číslo vašeho pozemku, na kterém bude kompostér umístěn.  Po sepsání smlouvy budete informováni, kdy si můžete kompostér vyzvednout na sběrném dvoře ve Velinách. Zpravidla to bude hned následující sobotu po sepsání smlouvy na sběrném dvoře od 9-11 hod. Kompostér Vám bude předán na sběrném dvoře po předložení smlouvy (každý kompostér má svoje číslo, které budete mít uvedeno na Vaší smlouvě). Bude se předávat v rozloženém stavu. Je možné domluvit si případně v kanceláři dovoz kompostéru k Vám domů. Pokud si netroufáte na složení kompostéru sami, můžeme Vám kompostér i složit.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a možnosti zapůjčení kompostéru do domácnosti využijete. Odpadne Vám tím starost kam s biologickým odpadem a získáte tím kvalitní hnojivo (kompost) pro Vaše zahrádky a zahrady.

Případné bližší informace Vám rádi zodpoví zaměstanci OÚ Veliny.