Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Splatnost poplatků za 1.pololetí 2016

Upozorňujeme občany na splatnost poplatků za 1.pololetí -odpady, stočné a poplatek ze psů-datum splatnosti 15.4.2016. Kdo ještě nemáte  uhrazeno, učiňte tak co nejdříve. Zaplatit můžete v kanceláři OÚ v hotovosti. další možností je bankovní převod na účet obce č. 19-2583650257/0100 Kb a.s., jako variabilní symbol použijete číslo popisné vašeho domu.

Výše poplatků je stejná jako v loňském roce tj. na pololetí: odpady 250Kč, stočné děti do 15ti let 150Kč, ostatní 300Kč , poplatek ze psa (roční) ve výši 50Kč za každého psa.

Dodržujte prosím termín splatnosti, jinak může být dle vyhlášky poplatek navýšen o penále až ve výši trojnásobku dlužné částky.

Děkujeme.