Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Svoz drobného chemického odpadu 20.5.2015

Ve středu 20.května bude firma Odeko s.r.o. svážet v obci drobný chemický odpad (baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, lepidel, chemikálií, kyseliny, zásady, lepidla, fotochemikálie, monočlánky, apod.) ve Velinách to bude na stanovištích u horní autobusové zastávky, další stanoviště u hospody a třetí místo k předání bude u separačních nádob na sklo, papír, plasty u Drábkových. Odpad je třeba svozové firmě předat osobně! 

časy: horní autobusová zastávka 17.00-17.10, u hospody 17.15-17.25, u Drábkových 17.30- 17.40 hod.