Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Tříkrálová sbírka 2016

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ VE VELINÁCH
V sobotu 9. 1. 2016 od 10:30 hodin se vydají naší obcí koledníci Tříkrálové sbírky, členové kroužku Mladých Hasičů Veliny,
aby Vám popřáli šťastný nový rok, potěšili zpěvem a drobným dárkem a požádali o příspěvek do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Trikralova_sbirka