Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Tříkrálová sbírka

4.ledna dopoledne se vydají koledníci Tříkrálové sbírky po naší obci, aby popřáli lidem šťastný nový rok, podarovali je zpěvem a drobným dárkem a požádali o příspěvek do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou.