Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Tříkrálová sbírka

Oblastní charita Pardubice pořádá tradiční Tříkrálovou sbírku ve dnech mezi 2.-11. lednem. Ve Velinách budou koledníci chodit v sobotu 10.1., popřejí Vám štěstí, zdraví a pokoj do nového roku a poprosí Vás o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem charity. Skupiny budou mít u sebe průkazku, kterou se mohou kdykoli prokázat. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením a dalším jinak sociálně potřebným, výtěžek zůstává v regionu, kde byl vybrán. Bližší informace na www.pardubice.charita.cz .

 

Tikralova_sbirka