Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Výzva poplatníkům!

Dne 15.října uplynula splatnost poplatků za odpady a stočné za 2.pololetí 2018. Kdo ještě nemáte uhrazeno, učiňte tak bez prodlení!

Poplatky můžete uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ nabo na účet obce číslo:19-2583650257/0100Kb, a s.-jako variabilní symbol použijte číslo popisné domu.

Pokud máte problémy se splácením, kontaktujte, prosím, OÚ a domluvte si splátkový kalendář. neuhrazené poplatky mohou být navýšeny dle platné vyhlášky až na trojnásobek, případně budou řešeny exekučním řízením.

Děkujeme za pochopení.