Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon Veliny

Mladí hasiči

Pravidelné schůzky každý pátek v 17:00 hodin, přípravka v 16.15 hodin
Kontaktní osoby:
Radka Šmejdířová tel. 605507734
David Šmejdíř tel. 605843684
www.sdhveliny.webnode.cz
e-mail: mhveliny@seznam.cz

V zájmovém kroužku Mladých hasičů seznamujeme děti školního i předškolního věku nejen se základy protipožárního výcviku. V kolektivu dětí vznikají přátelství a pevnější vazby, utváří se vztah k hodnotám. Děti se učí plnit své přidělené úkoly a spoléhat jeden na druhého, spolupracovat, zlepšovat svou fyzickou zdatnost a také si všímat lépe svého okolí. Věnujeme pozornost přírodě, ekologii, bezpečnosti i pomoci potřebným. Ve Velinách pořádáme sbírky vyřazeného papíru a plastových víček a výtěžkem sbírky se snažíme pomoci vážně nemocné kamarádce.

Pravidelně se účastníme hasičských zkoušek a soutěží, slavíme nemalé úspěchy. V roce 2014 jsme za práci s dětmi získali pro obec Bílou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku.

Spolupracujeme s Oblastní charitou Pardubice, každým rokem pořádáme v naší obci Tříkrálovou sbírku. Obnovili jsme také tradici Masopustu a Živého betlému. Rádi si hrajeme a pracujeme pro sebe i pro druhé.

Kontaktní osoby:

Radka Šmejdířová tel. 605507734

David Šmejdíř tel. 605843684

www.sdhveliny.webnode.cz

e-mail: mhveliny@seznam.cz