Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Úřední deska

 

Zveřejněno Sejmuto Dokument

13.3.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2017.pdf

13.3.2018

Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_za_rok_2017.pdf
13.3.2018 Návrh rozpočtu na rok 2018.pdf
28.2.2018 Vyrocni_zprava_o_pristupu_k_informacim_za_rok_2017.pdf
28.2.2018 Usneseni_MUHO_02344_2018.pdf
28.2.2018 Usneseni_MUHO_02337_2018.pdf
28.2.2018 Usneseni_MUHO_02325_2018.pdf
28.2.2018 Usneseni_MUHO1_02310_2018.pdf
1.2.2018 Opatreni_obecne_povahy-stanoveni_prechodne_upravy_dopravy.pdf
16.1.2018 Oznameni_o_konani_OZ_24.1.2018.pdf
30.12.2017 RO_19.pdf
13.12.2017 Oznameni_o_svolani_prvniho_zasedani_okrskove_volebni_komise.pdf
11.12.2017 Oznameni_o_zahajeni_spravniho_rizeni_cj_21717.pdf
11.12.2017 Oznameni_o_zahajeni_spravniho_rizeni_cj_21718.pdf
11.12.2017 Oznameni_o_zahajeni_spravniho_rizeni_cj_MUHO_21719_2017.pdf
11.12.2017 Oznameni_o_zahajeni_spravniho_rizeni_cj._MUHO_21723.pdf
6.12.2017 Pravidla_rozpoctoveho_provizoria_pro_rok_2018.pdf
24.11.2017 Zamer_obce_pdf
20.11.2017 RO-17,18.pdf
20.11.2017 Navrh_rozpoctu_DSOH_na_rok_2018.pdf
26.10.2017 Oznameni_Spu.pdf
3.10.2017 RO 13,14,15,16.pdf
3.10.2017 Oznameni_volicum_o_dobe_a_sidle_konani_voleb_do_PS_PCR_2017.pdf
19.9.2017 DSOH_rozpoctovy_vyhled_2019_-_2020.pdf
7.9.2017 RO_c._11_a_12.pdf
7.9.2017 Obecne_zavazna_vyhlaska_c.1_2017_o_stanoveni_koeficientu_pro_vypocet_dane_z_nemovitych_veci.pdf
4.9.2017 Oznameni_o_poctu_a_sidle_volebnich_okrsku_v_obci_Veliny.pdf
23.8.2017 Zamer_obce-pozemky.pdf
7.7.2017 RO č_7_8_9_10.pdf
14.6.2017 RO_c.5_a_6..pdf
31.5.2017 RO_c.3_a_4.pdf
29.5.2017 OZNAMENI_O_KONANI_ZASEDANI_OZ.pdf
29.5.2017 Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_za_rok_2016.pdf
29.5.2017 ZAVERECNY_UCET_ZA_ROK_2016.pdf
18.5.2017 Veřejná_vyhlaska-opatreni_obecne_upovahy-prechodna_uprava_provozu.pdf
30.4.2017 RO_c.1_a_c.2.pdf
12.4.2017 Verejna_vyhlaska-objizdka_Jaroslav.pdf
14.3.2017 Ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni.pdf
6.3.2017 Narizeni_statni_veterinarni_spravy-zmena.pdf
3.3.2017 DSOH_2016_-_priloha.pdf;DSOH_2016_-_rozvaha.pdf;DSOH_2016_-_vykaz_zisku.pdf;DSOH-zprava_auditora_2016.pdf
27.2.2017 Navrh_rozpoctu_na_rok_2017-sumar.pdf
10.2.2017 Usneseni_ze_zasedani_OZ_z_25.1.2017.pdf
10.2.2017 Narizeni_Statni_veterinarni_spravy.pdf
26.1.2017 Rozhodnuti_Statniho_pozemkoveho_uradu-verejna_vyhlaska.pdf
18.1.2017 Zapis_ze_zasedani_OZ_z_29.12.2016.pdf
17.1.2017 Vyhláška -opatření obecné povahy MU_Holice_stav..pdf
12.1.2017 OPRAVA-opatreni_obecne_povahy-vyhlaska_kormoran.pdf
10.1.2017 Zamer_-pozemek.pdf
3.1.2017 zamer-smena_pozemku.pdf
28.12.2016 427305106_3_ODOIMZ_kormo_Pdb_OOP_20162012.pdf
22.12.2016 Zasedání OZ_29.12.16.pdf
1.11.2016 Navrh_rozpoctu_DSOH_na_rok_2017.pdf
21.9.2016 Opatreni_obecne_povahy.pdf
23.8.2016 Informace_volebnim_stranam.pdf
10.8.2016 Verejna_vyhlaska-odchylny_postup_pro_usmrcovani_kormorana_velkeho.pdf
1.7.2016 Oznameni_o_cestnem_prohlaseni_o_stretu_zajmu.pdf
15.6.2016 Rozhodnuti_SpU.pdf
30.5.2016 Opatreni_obecne_povahy.-program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod-CZ05pdf
24.5.2016 Zaverecny_ucet_obce_Veliny_za_rok_2015.pdf
24.5.2016 Rozpoctovy_vyhled_na_2017-2019.pdf
24.5.2016 Zprava_o_vysledku_prezkoumini_hospodareni_obce_za_rok_2015_1.pdf
15.3.2016 zamer obce.pdf
15.3.2016 DSOH_-_vykaz_zisku.2015.pdf
15.3.2016 DSOH_-_rozvaha.2015.pdf
15.3.2016 DSOH priloha.2015.pdf
15.3.2016 DSOH_-_fin 2015.pdf
15.3.2016 Závěrečný účet_DSOH_2015.pdf
15.3.2016 Navrh_rozpoctu_na_rok_2016.pdf
22.12.2015 Oznameni_o_konani_OZ.pdf
30.11.2015 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.-Veliny.pdf
23.11.2015 Komplexni_pozemkove_upravy_veliny-oznameni_o_vystaveni_navrhu_poz.uprav.pdf
11.11.2015 Navrh_rozpoctu_DSOH_na_rok_2016.pdf
6.8.2015 Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška-ZÁKAZ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI.pdf
2.6.2015 zamer_obce_2.6.2015.pdf
2.6.2015 Zaverecny_ucet_za_rok_2014.pdf
2.6.2015 Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_za_rok_2014.pdf
4.5.2015 DSOH výkaz zisku a ztrát 2014, Příloha 2014,Rozvaha 2014,Zpráva o výsledku kontroly hospodaření 2014,Příloha 2014
27.04.2015 Fin.urad-verejna_vyhlaska.pdf
31.03.2015 Vyhlaska_c_2_2015 o odpadech, systému shromažďování.... PDF
15.3.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věc.břemeni.pdf
13.3.2015 Navrh_rozpoctu_na_rok_2015.pdf
30.1.2015 Návrh rozpočtu DSOP pro rok 2015
16.1.2015 Vyhláška č.1/2015 o regulaci provozování loterií a podobných her
16.1.2015 Vyhláška č.5/2014 o místním poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16.1.2015 Vyhláška č.4/2014 o místním poplatku ze vstupného
16.1.2015 Vyhláška č.3/2014 o místním poplatku ze psů
16.1.2015 Vyhláška č.2/2014 o místním poplatku z ubytovací kapacity
16.1.2015 Vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10.7.2014   Oznámení o čestném prohlášení o střetu zájmů
4.6.2014   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
4.6.2014   Závěrečný účet za rok 2013
2.6.2014   Závěrečný účet DSOP
2.6.2014   Příloha -Výkaz zisku a ztrát DSOP za rok 2013
5.5.2014   Veřejná vyhláška Pard.kraje
25.4.2014   Veřejná vyhláška Finančního úřadu
10.4.2014   Vyhláška-zeměměřičský úřad
12.3.2014   Záměr
11.3.2014   DSOH zpráva auditora za r.2013
11.3.2014   DSOH příloha 2013
11.3.2014   DSOH rozvaha za r.2013
11.3.2014   DSOH výkaz zisku a ztrát za r.2013
11.3.2014   Záměr obce
11.3.2014   Návrh rozpočtu obce na rok 2014
21.1.2014   Návrh rozpočtu DSOP na rok 2014
17.12.2013   Oznámení o konání obecního zastupitelstva 30.12.2013
7.11.2013   Návrh rozpočtu DSO na rok 2014
27.8.2013   Oznámení o zjišťování hranic
29.6.2013   Oznámení o čestném prohlášení
23.5.2013   Záměr obce
7.5.2013   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
7.5.2013   Závěrečný účet za rok 2012-Veliny
7.5.2013   Rozvaha za rok 2012 DSOP
7.5.2013   Výkaz zisku a ztrát DSOP za rok 2012
7.5.2013   Závěrečný účet DSOP za rok 2012
7.5.2013   Příloha DSOP za rok 2012
11.4.2013   Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
11.4.2013   informace pro účastníky pozemkových úprav
11.4.2013   Schválený rozpočet na r.2013
3.4.2013   Příloha DSOH 2012
3.4.2013   FIN DSOH 2012
3.4.2013   Rozvaha DSOH 2012
3.4.2013   Závěrečný účet DSOH 2012
27.3.2013   Návrh rozpočtu DSO Poorlicko na r.2013
22.3.2013   Veřejná vyhláška-návrh změny územního plánu obce Veliny
13.3.2013   Návrh rozpočtu na rok 2013
6.3.2013   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veliny-pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

RO_c._11_12_13.pdf​

zamer-smena_pozemku.pdf​