Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Školka Baobab

V prvním patře Obecního úřadu ve Velinách to každý všední den hučí jako v úle. V září 2013 tam totiž byla po zhruba patnácti letech obnovena mateřská škola. Třídy jsou vybaveny v duchu černé Afriky.
Třída Baobab je odloučeným pracovištěm MŠ Holubova v Holicích.

Kontakt:
MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLUBOVA HOLICE
HOLUBOVA 39
534 01 HOLICE

Tel.: ředitelka školy:733 549 032
zástupkyně ředitelky: 603 164 992
odloučené pracoviště Veliny: 603 165 031
E-mail: mshol@volny.cz
Více zde: http://www.msholubova.cz

Zaměření na Montessori

Velinská třída je zaměřena na prvky Montessori. "Metoda, která pomocí speciálních pomůcek pomůže dítěti, aby se samo naučilo některé dovednosti, je u rodičů oblíbená a uvítali ji. V letošním školním roce funguje třída ve Velinách jako zkušební projekt. Do budoucna bychom z ní chtěli vytvořit plnohodnotnou Montessori třídu," uvádí ředitelka Mateřské školy Holubova v Holicích Lenka Chotěnovská a dodává, že při výběru nových učitelek škola požadovala právě zkušenosti s jmenovanou metodou.

Sni_mek_obrazovky_2014_07_16_v_11.31.52