Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

HAVÁRIE VODY-PROSBA NA OBYVATELE-DŮLEŽITÉ!

Vzhledem k tomu, že se dosud Vaku nepodařilo najít místo havárie vody na hlavním řádu, je velice pravděpodobné, že k úniku vody dochází  u někoho doma nebo v místě přípojky od hlavního řádu k domu. PROSÍME VŠECHNY OBYVATELE V ÚSEKU: ODBOČKA PŘED HOSPODOU SMĚREM K BÝVALÉMU KOUPALIŠTI, VČETNĚ LESNÍ ULICE, ULICE SE ZÁMKOVOU DLAŽBOU, PŘILEHLÉ BOČNÍ ULICE, DÁLE DOMY PŘI HLAVNÍ SILNICI VE SMĚRU JÍZDY NA BOROHRÁDEK PŘI PRAVÉ STRANĚ OD HOSPODY AŽ PO EVANGELICKÝ HŘBITOV (OBLAST VYZNAČENÁ NA MAPCE ČERVENĚ),

ABY ZKONTROLOVALI SVÉ VODOMĚRY, ZDA NEDOCHÁZÍ K NADMĚRNÉMU PRŮTOKU VODY. POKUD ZJISTÍTE ZÁVADU, KONTAKTUJTE IHNED PRACOVNÍKY VAKU, KTEŘÍ PROCHÁZEJÍ OBCÍ A HLEDAJÍ MÍSTO HAVÁRIE

NEBO VOLEJTE OBECNÍ ÚŘAD NA TEL. 605 044 826, 466 682 187. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!mapka_oblast_havarie_vody