Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Informační memorandum - GDPR

Zpracování osobních údajů

Obec Veliny, se sídlem Veliny 60, 534 01 Holice, IČ 00274542 zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj.zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak od 25.5.2018 v souladu s nařízením Evrpoského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679.

Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje obec pro jednotlivé agendy viz "příloha-GDPR"

V souladu s výše uvedeným nařízením jmenuje obec Veliny pověřenkyni pro ochranu osobních údajů:

BcA. Magda Zdena Dvořáková, email: magda.dvorak@email.cz

tel.: 603 108 203

Poučení subjektu údajů (občanů)

Subjekt osobních údajů má v souladu s Obecným nařízením o chraně osobních údajů tato práva:

-svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních údajů,

-požadovat umožnění přístupu k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,

-požadovat opravu nepřesných osobních údajů (v přípdaě, že osobní údaje zpracovávané    u  Správce jsou nepřesné),

-uplatnit právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

-uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů,

-požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení v jejich zpracování,

-podat stížnost u dozorového úřadu.