Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Oznámení o čestném prohlášení o střetu zájmů

Oznámení o čestném prohlášení o střetu zájmů (starosta, místostarostové) je uloženo k případnému nahlédnutí od 30.6.2015 v kanceláři na obecním úřadě.