Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Knihovna

Obecní knihovna se nalézá v přízemí Obecního úřadu (Veliny čp.60). Knižní fond je pravidelně doplňován z fondu Městské knihovny v Holicích. Půjčovné je bezplatné, otevřeno je v úředních hodinách od pondělí do pátku od 8:00 do 14:00 hodin, ve středu večer od 18:00 do 20:00 hodin. Internet v knihovně je zdarma.Knihovnice: Jaroslava Chrástková

Knihovna nabízí čtenářům knihy všech žánrů pro dospělé i pro děti. zapůjčit si můžete také časopisy. Můžete využít bezplatný přístup k internetu. On.-line katalog knih http://katalog.kkpce.cz/katalog Obecní knihovna neslouží pouze k půjčování knih a časopisů. Konají se zde také veřejné schůze zastupitelstva, přednášky, kurzy, vítání občánků a jiné menší společenské akce. Knihovna mimo jiné slouží jako Konzultační středisko Virtuální univerzity třetího věku a umožňuje občanům přístup k veřejnému internetu.