Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Místní poplatky pro rok 2022

Informace pro poplatníky :

výše poplatků pro rok 2022:

odpady 700 Kč /osoba/rok     (tj. 350 Kč na pololetí/osoba)-upozornění:navýšeno o 100 Kč proti loňskému roku.

stočné 700 Kč/osoba/rok    děti do 15 let 350 Kč/rok   (tj. na pololetí děti do 15let 175 Kč a ostatní 350Kč /pololetí)

pes (roční poplatek) 100 Kč/pes

Splatnost za 1.pololetí 15.4.2021 a za 2.pololetí 15.10.2022 (odpady a stočné)

Splatnost poplatku ze psa 15.4.2022

Poplatky můžete uhradit: 1/ bankovním převodem na účet obce č.19-2583650257/0100KB, a.s. VS= číslo popisné

                                      2/ v hotovosti v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

Děkujeme