Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Nařízení vlády ČR

Vláda ČR s účinností od 16.3.2020 od 00:00 hod. do dne 24.3.2020 do 6:00 hod. ZAKAZUJE volný pohyb osob na území ČR s výjimkou:

cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče a zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cest nezbytně nutných k zajištění potřeb (výše uvedených) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a ostatní infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, pobytu v přírodě a v parcích, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

Vláda nařizuje osobám pobývajícícm na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů.

Vyzýváme občany, aby byli maximálně zodpovědní vůči sobě i ostatním  a důsledně dodržovali nařízení vlády ČR. 

Pokud byste se ocitli v osobní tíživé situaci v souvislosti např. s nařízenou karanténou, a potřebovali pomoc  (nákupy, zajištění dovozu léků, zdravotnických potřeb, krmení zvířat, apod.) neváhejte se na nás obrátit! Kontakt: starosta Petr Krejcar 605 455 695, nebo kontakt na Obecní úřad: 466 682 187, 605 044 826 (J. Chrástková).