Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Připomínáme blížící se splatnost poplatků za 2.pololetí-15.října

Poplatky za 2.pololetí (odpady a stočné) jsou splatné 15.října.

Výše poplatků: 

odpady 350 Kč /osoba/pololetí

stočné 350Kč /osoba po dovršení 15ti let/pololetí, děti do 15ti let 175 Kč/pololetí

chalupáři 700 Kč odpady a 700 Kč stočné /rok

Poplatky můžete uhradit:

1/bankovním převodem na účet obce : 19-2583650257/0100 KB, a.s. VS =číslo popisné vašeho domu.

2/úhradou v hotovosti v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

Děkujeme za včasnou úhradu.