Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Tříkrálová sbírka 2019

Starosta Petr Krejcar děkuje všem, kteří se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce v naší obci. Poděkování patří organizátorům akce, koledníkům i všem občanům, kteří finanční částkou přispěli do pokladničky. Vybraná částka celkem činila 12.796 Kč. Výtěžek sbírky bude použit na charitativní účely.