Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Upozornění na přípravu dílčí změny Územního plánu

Připravuje se dílčí změna Územního plánu. Pokud by měl někdo nějaké žádosti, připomínky k ÚZ, kontaktujte OÚ-starostu Petra Krejcara (tel. 605 0455 695).