Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Upozornění na úplnou uzavírku Borohrádku od 8.10.2021 od 08.00 hod do 10.10.2021

POZOR: Úplná uzavírka silnice I/36 na území města Borohrádek – prodloužení úseku uzavírky,

a to v úseku od hranice Královéhradeckého a Pardubického kraje v km 35,627 provozního

staničení silnice po čerpací stanici pohonných hmot Euro Oil v Borohrádku v km cca 36,930

provozního staničení silnice. (délka úseku cca 1,30 km) z důvodu realizace opravy silnice I/36

spočívající ve výměně dvou krytových vrstev včetně sanací, opravy odvodnění, pročištění propustků a

opravy mostu ev. č. 36-016 vč. nového zádržného systému.

Jedná se o prodloužení úseku probíhající úplné uzavírky silnice I/36 o cca 130 m až k ČSPHM Euro

Oil. V současné době je úplná uzavírka silnice I/36 povolena v úseku od hranice Královéhradeckého a

Pardubického kraje v km 35,627 provozního staničení silnice po křižovatku silnic I/36 a II/305

v silničním km cca 36,775 provozního staničení silnice.

Termín povolené úplné uzavírky v původním úseku silnice I/36: 26.07.2021 – 30.10.2021

Termín úplné uzavírky v prodlouženém úseku: 08.10.2021 8:00 hod. – 10.10.2021Mapka_uzavirky