Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR

Volby do zastupitelstev krajů a do senátu PČR proběhnou ve dnech :

pátek 2.10.2020 od 14.00 -22.00 hodin

sobota 3.10.2020 od 8.00-14.00 hodin.

Volební místnost: obecní knihovna (Veliny čp. 60, budova OÚ, přízemí).

Důležitá upozornění pro voliče:

-vstup do budovy a volební místnosti pouze s rouškou, respirátorem či jiným vhodným zakrytím nosu a úst! 

- dodržujte rozestupy mezi dalšími voliči a volební komisí  alespoň 2 metry; to platí i pro voliče čekající před volební místností. Zajištění rozestupů se netýká případů, kdy volič potřebuje ze zdravotních důvodů asistenci.

- při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce

-doporučujeme vzít si s sebou vlastní psací prostředek na případnou úpravu hlasovacího lístku (pokud tak neučiníte s předstihem již doma)

- dbejte pokynů členů volební komise: od značky k vyznačení odstupu přistupujte blíže k volební komisi až na pokyn člena volební komise, předložte průkaz totožnosti a odstupte zpět za značku. Na pokyn volební komise odkryjte obličej a po ztotožnění jej opět zakryjte. Na pokyn člena komise přistoupíte k volební komisi a převezmete si zpět doklad totožnosti a obdržíte úřední obálku(y), případně hlasovací lístky.

Během celého průběhu voleb bude volební komise provádět pravidelnou častou dezinfekci prostorů, v níchž dochází k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky a dalších povrchů (dveře, kliky, psací potřeby, apod.), takže se nemusíte obávat přijít volit.

Děkujeme všem voličům předem za dodržování všech epidemiologických opatření a pokynů členů volební komise! Chráníte tím sebe i členy volební komise.

Děkujeme za pochopení.