Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Vybíráme poplatky na 1.pololetí

Pro letošní rok se výše poplatků nezměnila, tj. platí místní poplatek ve výši:

odpady 300 Kč/osoba/pololetí (ročně 600Kč)

stočné-děti do 15ti let 175 Kč/pololetí, ostatní 350 Kč/osoba/pololetí  (ročně děti do 15ti let 350 Kč, ostatní 700 Kč)

poplatek ze psů - 100 Kč za 1 psa/rok

Poplatky jsou splatné 15.4.2020 za 1.pololetí (za 2.pololetí do 15.10.2020)!

Poplatky můžete uhradit:

1/bankovním převodem na účet obce č. 19-2583650257/0100 Kb, a.s., kdy VS= číslo popisné vašeho domu

2/ v hotovosti v kanceláři OÚ

V letošním roce vybíráme i nájemné z hrobů, kdy u většiny smluv nájemného uplynula sjednaná 5ti letá lhůta, letos se budou uzavírat nové smlouvy. Výše nájemného se nemění- za malý hrob 100 Kč, jednohrob 200 Kč, dvojhrob 300 Kč na 5 let. Smlouvu Vám sepíší na OÚ.

Děkujeme všem za včasnou úhradu poplatků.