Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Tábor Mlýnek

Tábor se nachází nedaleko obce Veliny v klidné části lesa. Jedná se o chatkový komplex. Součástí tábora je kuchyně, sociální zařízení, hřiště. Ubytovací kapacita čítá 116 lůžek.
Správce tábora a rezervace pobytů: Renata Habrová, tel. 774 328 047
Cena za chatku/noc 350 Kč. Pokud si pronajmete méně než 8 chatek, účtuje se navíc ještě paušál 4.600 Kč za areál.

Chatový tábor Mlýnek postavili v 70.letech velinští občané v lesnaté lokalitě v blízkosti chovného rybníku Pilský . Již o desítky let dříve se Mlýnek stal oblíbeným místem k táboření. Pamětníci vzpomínají, kterak zde přebývali v poválečné době členové skautského oddílu pod vedením pana Sedláka z Holic, a přespávali v půvabném dřevěném stavení se šindelovou střechou, zvaném Mlýnek, nebo ve stanech na louce. Skauti si chodili pro pitnou vodu do nejbližší chalupy, zpět zase posílali zbytky jídla pro zvířata , jak vzpomínají místní občané. Myšlenka postavit ve Velinách pevný tábor poté vyplynula zcela logicky z oblíbenosti lokality a také ze snahy zajistit dětem lepší podmínky pro táboření. Stavba byla po dokončení předána Domu pionýrů (nyní Dům dětí a mládeže) v Pardubicích, který spravoval tábor až do roku 2010. Od následujícího roku tábor vlastní a spravuje obec Veliny.

Tábor Mlýnek tvoří 7 zděných chatek, rozdělených na 4 ubytovací buňky, z nichž část slouží jako vybavená kuchyně, jídelna, sklad a umývárna. Počet lůžek v buňce 2 – 6. Vybavení buněk doplňují skříňky, stolky a židle. V centrální části tábora je udržovaná travnatá plocha, nechybí zde ohniště ani místo pro sporty. Vybavenost vyhovuje současným normám. Správce tábora s podporou obce a jejich pracovníků provádí údržbu s velkým nasazením, aby před začátkem sezóny bylo vše připraveno pro táborníky a rekreanty.

Co dělá tábor ještě přitažlivějším, než chatky, příroda a udržovaná cyklostezka z Velin do Borohrádku, jsou lidé, kteří zde zajišťují dětem příjemný pobyt. Každým rokem organizátoři pobytů vymýšlejí nové téma, v jehož duchu se odehrává veškeré dění. Jednou byl tématem film Avatar, jindy například starověký Egypt.

Tábor je otevřen mimo hlavní období letních prázdnin i jiným pobytům, než jsou letní dětské tábory. Konají se zde například školy v přírodě, soustředění sportovců a zájmových klubů, firemní i soukromé krátkodobé akce, dokonce i svatby. Rezervaci zejména prázdninového pobytu je třeba provést velkým předstihem.. Tábor bývá plně obsazen již rok dopředu. Rezervace zajišťuje správce tábora.  

Příslušenství je zahrnuto v ceně, spotřeba vody a elektřiny je měřena a doúčtována zvlášť.

Vítejte ve Velinách, užijte si táboření a přijeďte zas :-)

areál -tábor Mlýnek

Nahoře: současný vzhed

Dole: původní stanový tábor

Stanovy_tabor

Dole: interiér buňky

interiér chatky

interiér chatky

jídelna

jídelna

koupelna

koupelna