Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Obecně závazné vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatků ze psů dokument ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.2/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2005 ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dokument ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství    dokument ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o regulaci provozování loterií a podobných her  dokument ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí dokument ke stažení zde