Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Obecně závazné vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství    dokument ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o místním poplatku z ubytovací kapacity dokument ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku ze psů dokument ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.4/2014 o místním poplatku ze vstupného dokument ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o regulaci provozování loterií a podobných her  dokument ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dokument ke stažení  zde

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí dokument ke stažení zde