Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Sbor dobrovolných hasičů Veliny

Velinská jednotka byla založena v roce 1888.
V současné době je počet aktivních členů 24, z toho 15 členů tvoří zásahovou jednotku. Základní vybavení tvoří cisternový automobil LIAZ CAS-25K. Zásahová jednotka vyjíždí k zásahům v katastru obce, spolupracuje s obecním úřadem, s jehož pomocí se postupně daří vylepšovat vybavení jednotky.

Členové sboru se aktivně podílejí na kulturních a zábavních akcích v obci, pořádají taneční zábavy a dětské dny. Spolupracují s organizátory akcí, při kterých je zapotřebí požární dozor, případně dozor nad bezpečností osob v blízkosti silničního provozu. Zúčastňují se závodů v požárním útoku v rámci soutěží okrsku, kde se často umisťují na předních místech. Případným novým zájemcům o členství v SDH jsou dveře otevřeny.

Kontakty:

Starosta sboru Jiří Voříšek, tel.: 737 430 937
Velitel zásahové jednotky Tomáš Kadrmas, tel.: 776 610 597 

Schůze:
         SDH První sobota v měsíci od  19:00
         Výjezdová jednotka  Neděle od 16:00-18:00

www.hasici-veliny.webnode.cz