Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

Školka Baobab

V prvním patře Obecního úřadu ve Velinách to každý všední den hučí jako v úle. V září 2013 tam totiž byla po zhruba patnácti letech obnovena mateřská škola. Třídy jsou vybaveny v duchu černé Afriky.
Třída Baobab je odloučeným pracovištěm MŠ Holubova v Holicích.

Kontakt: MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLUBOVA HOLICE
HOLUBOVA 39
534 01 HOLICE

Tel.: ředitelka školy:733 549 032
zástupkyně ředitelky: 603 164 992
odloučené pracoviště Veliny: 603 165 031
E-mail: mshol@volny.cz
Více zde: http://www.msholubova.cz

Třída "OPIČKY" je třída se smíšenou věkovou skupinou dětí. Výhodou smíšené třídy je, že starší děti pomáhají mladším dětem s adaptací na režim školy, učí se vzájemné empatii a komunikaci. Zároveň je však v této třídě kladen důraz na rozvoj předškolních dětí v oblasti přípravy na školu. Tím, že je třída odloučeným pracovištěm, tak se zde prolíná prostředí města Holic s krásami vesnického života ve Velinách. Celý interiér třídy je ve stylu afrického safari a v okolí si děti užívají lesy, louky a pole. Od září 2022 se budou na děti těšit paní učitelky Zuzka a Terka s paní asistentkou Evčou. Více informací o třídě a fotografie z dění ve třídě rodiče naleznou na stránkách MŠ Holubova.IMG_20220830_115744

IMG_20220830_115349

IMG_20220830_115628